Möt Maria Ekholm, konsult inom Järnväg & Transport

Maria Ekholm
Maria Ekholm, konsult inom Järnväg & Transport

"Jag älskar tåg, så det absolut roligaste är att jag får jobba med något jag brinner för och att få jobba med samhällsnytta. Speciellt kombinationen att tänka i människa-, teknik & samhällsperspektiv och hur alla dessa delar måste hänga ihop."

Hur var det att skriva exjobb på Systecon?

Väldigt givande! Jag fick direkt vara med i gemenskapen och intresse för vad jag gjorde begränsades inte till enbart mina handledare, utan även till flera andra på företaget som gladeligen delade med sig av sina erfarenheter och kunskap eller bara som mentalt stöd under perioder när det är tufft med exjobbskrivandet.

Kan du rekommendera andra att göra sitt exjobb här?

Verkligen! Just för att Systecon sitter på så mycket kunskap och vilja att lära sig mer. Och stödet som hela företaget ger under hela exjobbsperioden som kan vara ganska krävande i omgångar.

Vad jobbar du med på Systecon?

Jag jobbar som konsult inom järnväg och just nu specifikt i ett leveransprojekt av nya fordon. Vilket är väldigt roligt och lärorik. Jag får lära mig om hela processen och få ett helhetsgrepp om vad det innebär att köpa komplexa tekniska system som sen används av samhället och vilka utmaningar det även innebär.

Vad är roligast med ditt jobb?

Jag älskar tåg, så det absolut roligaste är att jag får jobba med något jag brinner för och att få jobba med samhällsnytta. Speciellt kombinationen att tänka i människa-, teknik & samhällsperspektiv och hur alla dessa delar måste hänga ihop.

Vad gillar du mest med att jobba på Systecon?

Kombinationen av att vara konsult ute hos kund och ändå kunna vara delaktigt i utveckling av Systecon som företag. Jag sitter till exempel i vår likabehandlingsgrupp och får där jobba med det andra ämnet jag brinner för - jämställdhet och allas lika värde. Det är spännande att vara delaktig i att göra Systecon den bästa arbetsplatsen och hur vi även kan påverka omgivningen med de val vi gör som företag!

Läs mer på vår Karriärsida om hur det är att arbeta på Systecon!