Yvonne Danielsson

När det var dags att söka nytt jobb visste Yvonne att hon ville till ett mindre företag där hon kunde få vara med och påverka. Att hon där också skulle bli intresserad av tåg och järnväg blev en glad överraskning.

yvonne-halvkropp
Yvonne Danielsson, konsult

”Jag gillar att det alltid händer saker här, det blir aldrig tråkigt!”

Vad jobbar du med just nu?

Jag jobbar som konsult och just nu i två stora projekt med upphandlingar dels av nya spårvagnar samt av tåg.

Hur hamnade du på Systecon?

Jag ville jobba på ett mindre företag där jag fick vara med och påverka. Systecon verkade vara ett spännande företag och jag blev intresserad av livscykelperspektivet. Jag sökte ett jobb som konsult inom försvar men ganska snabbt hamnade jag i ett järnvägsprojekt. Järnvägsbranschen visade sig passa mig perfekt och nu två år senare är det fortfarande det jag jobbar med.

Vad är det bästa med att jobba här?

Jag gillar att det alltid händer saker här, att det aldrig blir tråkigt. Systecon är ett ganska litet företag och det finns möjlighet att engagera sig i många olika frågor. Jag uppskattar att vi har en platt organisation och att jag får gehör för mina åsikter och idéer.

Vad är Systecons styrka?

Jag skulle säga att det är vår förmåga att ta stora mängder data och information, analysera och paketera det på ett enkelt och tydligt sätt till kunden. Vi kan presentera konkreta förbättringsåtgärder utifrån data som kan verka överväldigande. Genom att visa på metoder för bedömning av annat än bara lägsta pris kan vi även visa våra kunder hur de kan få det mest kostnadseffektiva fordonet över hela livscykeln utifrån de prestandakrav som finns.

Vilka egenskaper bör en bra konsult ha?

En bra konsult behöver gilla detaljer och gärna ha förmågan att i detaljerna kunna se helheten för att veta vilka som är värda att lyfta och driva vidare. Att kunna ta beslut om vad som är relevant för slutprodukten. Det är också viktigt att man tycker om att samarbeta. I våra projekt hanterar vi otroligt mycket information och många olika viljor.

Vad är roligast med ditt jobb?

Jag tycker att det är roligast med de upphandlingsprojekt jag jobbar med nu. Att få vara med och påverka vilka tåg som faktiskt rullar där ute och att på så sätt få bidra till samhällsnyttan. Det är också roligt att vi jobbar mycket tillsammans både inom Systecon och med kunden.

Vilken är den största utmaningen?

Det är att vi jobbar med stora och komplexa projekt. Det gäller att hitta synergi mellan alla intressenter och att samarbeta på många olika plan för att det ska bli bra.