Academy of Armored Forces Engineering -Två SIMLOX-beställningar från Kina

15 maj 2009

Academy of Armored Forces Engineering är en av två nya kunder i Kina, som nyligen köpt Systecons simuleringsverktyg SIMLOX. Den andra kunden är konfidentiell.

Båda köpen administrerades av Systecons kinesiska representant Yuntong Forever i Beijing.