CATLOC beställning från Kina

18 december 2008

Beijing Electric Engineering Research Institute i Kina har nyligen köpt Systecons LCC- och kostnadsanalysverktyg CATLOC.

Köpet administrerades av Systecons kinesiska representant Yuntong Forever i Beijing.