Två nya kunder i Kina

27 juni 2012

Systecon har fått två nya kunder i Kina. En av dessa köpte optimeringsverktyget OPUS10, den andra köpte hela Systecons programsvit (även inklusive simuleringsverktyget SIMLOX och kostnadsanalysverktyget CATLOC). Affären administrerades av Systecons representant i Beijing Yuntong Forever.