Opus Suite / LCM seminarium 5 april 2022

Systecons årliga Opus Suite / LCM seminarium återgick i år till fysisk form på Waterfront i Stockholm.

För oss på Systecon är Opus Suite / LCM seminariet i Stockholm en av årets absoluta höjdpunkter. Vi uppskattar verkligen att träffa våra kunder och diskutera olika aspekter och innovationer inom Life Cycle Management, modellering, simulering och andra ämnen som ligger oss varmt om hjärtat, självklart också utvecklingen av vår verktygssvit Opus Suite. 

Brigadgeneral Jonas Lotsne inledde seminariet och gav åhörarna en inblick i Försvarsmaktens syn på LCM och belyste de svårigheter och möjligheter tillväxten av försvaret medför. Han beskrev de utmaningar myndigheten står inför och skickade med frågeställningen hur näringsliv och myndigheter enskilt och tillsammans kan bidra till att Försvarsmakten och samhället klarar utmaningen? 

Därefter tog Tomas Eriksson vid och presenterade vad Systecon kan bidra med och gav en utblick och vision kring innovationer inom LCM och hur dessa drivs av ett förändrat världsläge, vilket delvis manifesteras i nya funktioner och nya produkter från Systecon. 

Efter den inledningen presenterade Mikael Wikh från Sjöfartsverket tillsammans med Patrik Alfredsson ett imponerande arbete för att stärka och framtidsäkra Sveriges sjö- och flygräddningsförmåga. 

Förmiddagen avslutades med att Younes Lousseief presenterade ett exempel på analytisk LCM i koncept- och utvecklingsfas som rönte stort intresse. 

Eftermiddagen ägnades åt att presentera funktionstillväxt, förmågeutveckling och nyheter i Opus Suite, där två nya produkter introducerades, Opus Suite Insights och Opus Suite Connect. Axel Nyberg informerade också om en kommande produkt, Opus Suite Evo. Alla tre produkter kommer markant underlätta och förbättra våra användares möjligheter till digitalisering av arbetet, visualisering av samband och distribution av resultat och beslutsunderlag från Opus Suite. 

s

Programmet avslutades med att Matias Rauma och Pär Sandin delade med sig av resultaten från sitt arbete med att höja tillgänglighet genom geografisk optimering av underhållsresurser. Det var mycket uppskattat och ledde till frågor och diskussioner, där Trafikverket, som uppdragsgivare, förtjänstfullt deltog. 

Traditionsenligt samlades därefter deltagarna till ett utomordentligt trevligt mingel. Stämningen var uppsluppen och en mycket bra dag var tillända. 


Agenda

Talare

Jonas Lotsne – Försvarsmakten
Brig.Gen. Chef för Resursproduktionsenheten (RPE)

Brig.Gen. Lotsne har en bakgrund i underättelsefunktionen och en bred erfarenhet från Försvarsmakten, bl.a. som chef för taktikavdelningen vid FMLOG och chef för Artilleriregementet. Han har också gjort internationell insats i MALI (MINUSMA) och är sedan ett år chef för Resursproduktionsenheten i Högkvarteret. Jonas har examina från Försvarshögskolan, men innehar också en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.


Mikael Wikh – Sjöfartsverket
SAR Manager Air Units

Mikael har en bakgrund i Försvarsmakten och lång erfarenhet både från Armén och Flygvapnet. Han är helikopterpilot och har varit chef för den taktiska utvecklingen av helikopterförbanden. Mikael har examen från Försvarshögskolan, men också från US Marine Corps University, Quantico. Under hela sin karriär har han fascinerats av förmågehöjande utvecklingsarbete och är sedan 2020 SAR Manager Air Units på Sjöfartsverket.


Patrik Alfredsson – Systecon
Tekn.Dr., Principal Advisor LCM

Patrik är civilingenjör från KTH och har doktorerat i optimering och systemteori. Han har 30 års erfarenhet av LCM-arbete med fokus på utredningar, analys och modellutveckling och har förmågan att omsätta teorier i praktiska lösningar. Han är en efterfrågad föreläsare och handledare.


Younes Lousseief – Systecon
Senior product expert & Customer success

Younes är civilingenjör från KTH och har mångårig erfarenhet av Opus Suite, LCM och analysprojekt i Sverige likväl internationellt. Han är expert på Systecons analytiska verktyg och bidragit till otaliga kunders framgångsrika användande av Opus Suite. Han är också en mycket uppskattad och efterfrågad lärare på de utbildningar Systecon erbjuder.


Sara Löfdahl – Systecon
Produktägare

Sara är civilingenjör från KTH med en bakgrund i utvecklingen av marina ledningssystem. Hon har lång erfaren av produktledning både för mjukvara och hårdvara, på olika nivåer och i olika branscher. Sedan ett år är Sara produktägare för Opus Suite.


Axel Nyberg – Systecon
Algorithm Lead

Axel har en doktorsexamen i optimeringslära från Åbo Akademi University, Finland med inriktning på kombinatorisk optimering. Han har en unik kombination av djup domänförståelse, teoretisk och akademisk tyngd och praktisk programmerings- och utvecklingskunskap.


Matias Rauma – Systecon
Senior konsult

Matias är civilingenjör från KTH och har en PhD i matematisk modellering från Karolinska Institutet. Han har stor erfarenhet av Life Cycle Management med fokus på driftsäkerhet (RAM), LCC och IT inom järnvägssektorn (infrastruktur och spårfordon). Matias har mycket god förståelse för hur teknik, systemutformning och underhållsorganisation påverkar det totala systemets prestanda och livscykelkostnad. Han innehar också en MBA från Blekinge Institute of Technology.

Tomas Eriksson – Systecon
VD
 

Pär Sandin – Systecon
Senior konsult

Pärs specialområde är upphandlingsprojekt inom transportområdet, framförallt nya tåg. Det uppfyller två av hans stora ambitioner, nämligen att få bidra till uppbyggnad av samhällsnyttiga system och att få skapa kostnadseffektiva lösningar genom ett LCM-perspektiv. Det leder till en förbättrad samhällsservice, lägre miljöbelastning och lägre kostnader för resenärer och skattebetalare.

Tre hörnstenar för framgångsrik Life Cycle Management

VÅR FILOSOFI. Det krävs flera faktorer för att lyckas med Life Cycle Management (LCM). Förmågan att arbeta kontinuerligt och med långsiktighet vilar på tre, lika viktiga hörnstenar: Strategi, Information och Analys. Har din organisation dessa hörnstenar på plats?

Lär dig mer om Systecons LCM-koncept

Thumbnail

VÅRA TJÄNSTER. Vi hjälper dig att hitta den optimala balansen mellan systemutnyttjande och kostnader över hela livscykeln – oavsett om du står inför strategival, upphandling av nya system eller helt enkelt vill effektivisera din pågående verksamhet. 
Läs mer här.

VÅRA ANALYSVERKTYG. Opus Suite, våra ledande analysverktyg för kostnadseffektiv livscykelhantering, ger dig överblicken och en djupare detaljförståelse för vilka faktorer som påverkar dina systems förmåga och kostnader över tid.
Läs mer här.