Elias Kirilmaz

Konsult

Elias har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning energiteknik och arbetar sedan 2018 som konsult inom Integrerat Logistikstöd, med erfarenhet framförallt från järnvägsbranschen. Elias har erfarenhet av driftsäkerhetsverifiering, underhållsoptimering, upphandling, process- och verksamhetsutveckling samt kravuppföljning av RAM/LCC i flertalet fordons- och infrastrukturprojekt inom järnvägsbranschen.

Under våren 2018 jobbade Elias tillsammans med Systecon och Trafikverket i sitt examensarbete. Uppdraget i sin helhet grundade sig främst kring hur Trafikverket kan fortsätta främja underhållsfrågor redan i projekteringen för att lyfta fram livscykelperspektiv och understödja planering av kostnadseffektiva järnvägsanläggningar. Uppdraget i sin helhet berörde områden som Asset Management, ILS, Driftsäkerhet, LCC samt modellering och simulering.

Elias arbetar idag med anskaffning, utveckling och driftuppföljning vilket har skapat en djup förståelse för balansen mellan systems tekniska prestanda och dess totalkostnad. 

Thumbnail