Johannes Hjerdt

Affärsutveckling

Johannes är konsult inom Integrerat Logistikstöd med många års erfarenhet inom järnvägsbranschen. Under sin tid på Systecon har han arbetat med anskaffning, utveckling och driftuppföljning vilket har skapat en djup förståelse för balansen mellan systems tekniska prestanda och dess totalkostnad. Johannes är van i ledarskapsrollen, vilket gör att han även kan leda andra i arbetet med att åstadkomma hög driftsäkerhet.

Johannes arbetade tidigt som signalingenjör och denna erfarenhet gav honom bland annat insikt i balansgången mellan säkerhet och driftsäkerhet. Som person är Johannes resultatorienterad och trivs som bäst när han kan hjälpa andra att lyckas.

Thumbnail