Livscykelkostnader får allt större vikt i upphandlingsprojekt

30 mars 2015

"För mig är det en självklarhet att man i samband med stora verksamhetskritiska investeringar försöker se bortom själva upphandlingen för att förstå och värdera vad det kommer att innebära att äga, använda och underhålla sin investering under lång tid. Ändå är det förvånansvärt sällan som man ser riktigt bra upphandlingar där LCC tillåts vara det primära utvärderingskriteriet och där man säkrar nödvändiga processer och garantier från leverantören." Robert Hell, VD Systecon

När jag i januari deltog i Folk & Försvars rikskonferens i Sälen så framgick det tydligt av både politiker och höga försvarsmaktsföreträdare att vårt svenska försvar är i stort behov av utökade resurser. I media har framgått att den högsta prioriteten är att stärka den så kallade basplattan i försvaret för att förbanden ska få rätt operativ förmåga och tillgänglighet. För att åstadkomma det på ett kostnadseffektivt sätt krävs enligt min mening ett systematiskt, analytiskt angreppssätt inom försvarslogistiken. Genom att modellera förbanden och deras materiel och simulera de tänkta operativa uppgifterna kan man identifiera vilka resurser som ger mest effekt per satsad krona. Opus Suite är idag det ledande verktyget för att utföra den typen av analyser och jag hoppas att det ökade intresset för försvarets förmåga ska få beslutsfattare på olika nivåer att i större utsträckning än tidigare inse potentialen i en systematisk analysverksamhet som grund för sitt beslutsfattande.

I slutet av januari deltog jag även som föredragshållare på Upphandlingsdagarna. Dessa dagar är Sveriges största årliga konferens och mötesplats inom svensk och europeisk offentlig upphandling. Konferensen drog i år ca 700 deltagare från framförallt Sveriges alla upphandlande myndigheter. Mitt föredrag handlade om ”hur man väljer anbud för största möjliga samhällsnytta”. Min tolkning av detta var hur man väljer det anbud som på bästa sätt uppfyller ett definierat behov till lägsta möjliga totalkostnad för samhället sett över hela systemets livslängd. Ni kanske anar att jag pratade om LCC-upphandling, och utöver teorier så exemplifierade jag med hur vi från Systecon stöttat Stockholms läns landsting med att genomföra LCC-upphandlingen av nya tunnelbanetåg som går under benämningen C30.

För mig är det en självklarhet att man i samband med stora verksamhetskritiska investeringar försöker se bortom själva upphandlingen för att förstå och värdera vad det kommer att innebära att äga, använda och underhålla sin investering under lång tid. Ändå är det förvånansvärt sällan som man ser riktigt bra upphandlingar där LCC tillåts vara det primära utvärderingskriteriet och där man säkrar nödvändiga processer och garantier från leverantören.

Därför tycker jag att det är glädjande att det i det nya EU-direktivet som är under implementering tydliggörs att kostnad, vilket i direktivet exemplifieras med Life Cycle Cost, är ett av de centrala utvärderingskriterierna. Lagmannen från EU-kommissionen Claudio Romanini hade t o m med en bild med ett enklare LCC-träd i sin presentation under konferensen. Det återstår väl att se vad som händer i realiteten men det känns inte som att intresset för LCC kommer att minska. De nya versionerna av den svenska lagstiftningen ska vara implementerade senast i april 2016.

I vårt senaste nyhetsbrev går att läsa om den nya versionen av Opus Suite som vi precis lanserat. Den största utvecklingen denna gång är en mer generell och komplett LORA-funktionalitet. För många är kanske inte begreppet LORA helt självklart, eller så ger det associationer till gamla militära standards. Det vi erbjuder i Opus Suite är snarare än mer generell optimering av hela underhållskonceptet för ett system, dvs var ska olika komponenter underhållas och vilka resurser kommer att behövas på olika platser för att utföra underhållet samt hur ser då det optimala reservdelssortimentet ut. En generell och unik approach som jag bedömer är användbar i väldigt många olika typer av projekt. Den nya releasen av Opus Suite innehåller dock även en hel del annat än LORA.

Den 14:e april är det dags för vårt årliga Opus Suite seminarium på Stockholm Waterfront. Då är givetvis den nya releasen huvudnumret, men vi kommer även att berätta om spännande tillämpningar på hur en analytisk approach kan stödja beslutsfattare.

En annan stor nyhet för oss är att vi från och med årsskiftet öppnat Systecon North America. Detta steg ligger helt i linje med den satsning på den amerikanska marknaden som vi genomför tillsammans med vår amerikanska partner. Genom att bygga ett gemensamt varumärke hoppas vi på att kunna nå snabbare resultat på världens i särklass största försvarsmarknad.

En annan marknad som vi ser en hel del intresse ifrån är Brasilien. Därför kommer vi under april att tillsammans med SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen) medverka vid den stora försvarsutställningen LAAD i Rio de Janeiro. Har ni vägarna förbi, kom gärna och prata med oss i SOFF-montern.

Slutligen är vi även mycket glada över att se ett ökat intresse för Opus Suite här hemma i Norden. Både norska FLO och danska FMI är kunder sedan flera år och vi har nyligen tecknat ett fyraårigt ramavtal med FMI för leveranser av såväl programvara och support som konsulttjänster. Vi hoppas även att de stora satsningarna som görs på det svensk-finska försvarssamarbetet ska öppna upp för många nya spännande applikationer av Opus Suite.

Robert Hell
VD, Systecon AB