Ny version av Opus Suite

27 mars 2015

Under februari släpptes den nya versionen av Opus Suite bestående av OPUS10 version 11.0, SIMLOX version 8.0 och CATLOC version 9.0. Som vanligt finns flera olika nyheter såväl i själva modellen som i programvaran i övrigt.

Den största nyheten är den omarbetade och förbättrade modellen för LORA-XT, Location of Repair Analysis, i OPUS10. Den nya modellen ger användarna en unik och mycket generell möjlighet att optimera hela underhållskonceptet för ett system samtidigt. Därmed kan man bestämma var olika komponenter ska underhållas, vilka resurser som kommer att behövas på olika platser för att utföra underhållet och hur det optimala reservdelssortimentet ska se ut för att ge högsta tillgänglighet till lägsta kostnad.

Vi har tagit bort en rad begränsningar från tidigare versioner vilket gör modellen mer komplett och lättare att använda. Bland annat innefattas nu även förebyggande underhåll (PM) och subenheter (SRU:er) i LORA-beräkningen. Vidare tillåts att en viss resurstyp används i flera olika åtgärdskategorier. Generellt sett har LORA-metodiken blivit mer åtgärdsorienterad vilket till exempel innebär att den optimala reparationsstrategin för en viss typ av artikel kan vara olika beroende på felmod eller typ av PM-åtgärd. En annan nyhet är att det nu även i ett LORA-scenario är möjligt att definiera och analysera en given underhållslösning. Även SIMLOX har anpassats till att kunna analysera ett LORA-scenario.

Den nya LORA-modellen har också inneburit en del mindre förändringar när det gäller hur resurser definieras och hanteras. Det finns numera tre olika typer av resurser med något olika egenskaper:

  • SPECIAL begränsande specialresurs som normalt används endast inom en viss kategori av åtgärder.
  • STANDARD standardresurs som kan utnyttjas av flera olika kategorier av åtgärder och som alltid antas finnas tillgänglig.
  • ENABLER som en specialresurs med undantaget att det alltid räcker med en resurs per plats.

För samtliga resurstyperna gäller att antalet (behovet) beräknas och utgör en del av lösningspunkten.

En stor nyhet i SIMLOX är möjligheten att ange att pågående icke-kritiskt underhåll på ett system temporärt ska kunna avbrytas om systemet behövs för ett nytt uppdrag. Detta kallas även ”pausat underhåll” och passar speciellt väl för t ex fartygsscenarier där enstaka fel eller åtgärder sällan är kritiska för hela fartygets tillgänglighet. I de fall man tillåter underhåll under drift (online maintenance), så innebär detta bara att underhållsåtgärden fortsätter trots att systemet går ut på uppdrag.

En annan viktig nyhet i SIMLOX är möjligheten till schemalagda ändringar av felfrekvensen. Detta kan exempelvis användas för att spegla s.k. funktionssäkerhetstillväxt (på engelska reliability growth), vilket är något som många av våra kunder efterfrågat.

Slutligen har det i OPUS10 tillkommit en speciell typ av rapport för problemtypen Phased Scenario. I ett phased scenario delas problemet upp i ett antal sammanhängande faser mellan vilka olika parametrar ändras. Det används t ex för att spegla ett uppbyggnadsskede där system levereras utspritt över tiden och där uppbyggnaden av underhållslösningen därför behöver ske stegvis. I den nya rapporten redovisas resultaten från olika faser på ett mer översiktligt och samlat sätt jämfört med tidigare. Bland annat visas i en enda tabell underhållsvolymer och kostnader totalt över alla faser. I en annan tabell visas hur det rekommenderade lagret för olika artiklar varierar över olika faser.

Bland övriga ändringar i själva programvaran märks förbättringar av prestanda både när det gäller exekveringstider och minnesåtgång. För samtliga tre verktyg finns nu 64-bitarsversioner tillgängliga i standardpaketet vilket möjliggör bättre utnyttjande av befintligt minne.

Ladda ner releasedokumentet för nya Opus Suite