Användarseminarium 2012

7 maj 2012

Den 4 maj genomfördes det årliga användarseminariet för Systecons skandinaviska produktanvändare på World Trade Center i Stockholm. Ett 30-tal kunder och produktanvändare från olika branscher deltog.

I år bjöds på en intressant dag som bland annat ägnades åt nya CATLOC version 6, där exempelvis känslighetsanalys och integration mot SIMLOX och OPUS10 väsentligt förbättrats. Vad som är på gång i kommande version av OPUS10, presenterades också och Mats Löfgren från Saab Dynamics delade med sig av sina erfarenheter från offertframtagning med tillgänglighetsåtaganden.

Seminariet är ett årligt återkommande arrangemang, där våra kunder och användare får ta del av nyheter och information kring utvecklingen av våra produkter. Det är även ett tillfälle för nätverkande och utbyte av erfarenheter med andra användare.

Agenda
09.00    Inledning
09.15    Systecons produktsvit, utvecklingsstatus (Thord Righard)
09.30    CATLOC version 6 (Olle Wijk)
11.30    Tips och specialtillämpningar (Thord Righard)
12.00    Lunch
13.00    Erfarenheter från offertarbeten med tillgänglighetsåtaganden (Mats Löfgren, Saab Dynamics)
13.45    Dimensionering av tågdepåer med SIMLOX (Kristina Abelin)
15.00    Påverka din design med OPUS10 (Tomas Eriksson)
15.30    Maximal lönsamhet genom optimerat underhåll av vindkraft (Magnus Andersson)
16.15    Frågor och avslutning
16.30    Drink & mingel