Vår Kvalitetspolicy

Systecon Konsults verksamhet ska genomsyras av kvalitet i allt vi gör, både vid genomförande av våra konsulttjänster inom Life Cycle Management så väl som i vårt interna arbete. Vi strävar efter att ständigt förbättra oss och överträffa de krav och förväntningar som ställs på oss. 

Detta uppnås genom att:

  • Vi kommunicerar kontinuerligt med våra kunder för att säkerställa att vårt arbete och leveranser uppfyller kundens förväntningar och krav
  • Våra medarbetare är kompetenta, engagerade och medvetna om betydelsen av sina insatser för resultat och kvalitet
  • Våra medarbetare stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg, stödsystem och utbildning
  • Vi delar med oss av varandras erfarenheter och använder detta för att successivt utveckla vår gemensamma förmåga och kunskap