SIMLOX – simuleringsverktyg

Med SIMLOX – ett av verktygen i Opus Suite – kan du säkerställa önskad performance för dina tekniska system. Verklighetsnära simulering av drift och underhåll gör det möjligt att anpassa din lösning för maximal tillgänglighet och effektivitet. Du kan förutse potentiella problem och testa möjliga åtgärder för att förebygga dem. SIMLOX ger dig ett komplett och tillförlitligt beslutsstöd vid utformning och dimensionering av underhållsorganisation och -resurser för att klara av alla planerade driftscenarier.

Med SIMLOX får du snabbt svar på performance-relaterade frågor som:

 • Har jag tillräckligt många system för att klara planerad drift?
 • Hur kommer systemtillgängligheten att variera över tiden?
 • Hur stort är driftbortfallet under en viss period och vad beror det på?
 • Klarar vi toppbelastningar i systemutnyttjandet?
 • Med vilken sannolikhet klarar vi olika scenarier?

Du får även ovärderligt stöd vid utformning och analys av supportlösning och resurser, bland annat:

 • Hur många verkstäder behöver vi?
 • Vilken underhållspersonal behövs och när ska de vara på plats?
 • Hur väl klarar vi olika scenarier med ett givet reservdelssortiment? (till exempel från OPUS10)
 • Hur mycket underhållsutrustning behövs?
 • Vilka är underhållslösningens flaskhalsar?
 • Vilken beläggning kan förväntas på mina olika resurser?

…och många andra relaterade frågeställningar, som till exempel:

 • Hur påverkar föreslagna besparingsåtgärder performance?
 • Hur klarar vi uthållighetsscenarier när försörjningskedjan bryts under en tid?
 • Klarar vi olika typer av störningar?
 • Hur mycket ökar performance om transporttiderna sänks med 30%
 • Hur påverkas systemtillgängligheten om felfrekvensen ökar med 50%?
 • Vilken effekt har kannibalisering, skador vid uppdrag, lateral support, osv på min lösning?

Ledande organisationer och företag i hela världen använder SIMLOX för den här typen av analyser och beslut, främst inom försvars-, transport- och energisektorn, men även i andra branscher.

Läs mer om tillämpningsområden för SIMLOX

SIMLOX översikt

Miniatyr

Indatering

SIMLOX-modellen består av tabeller som kan användas på ett flexibelt sätt, beroende på t ex scenariots komplexitet och önskad detaljnivå, för att beskriva situationen. En ”modellvy” ger användaren överblick och stöd vid modellbyggandet, med grafisk skildring av produktstrukturen, underhållsorganisationen och önskad driftsprofil.

Miniatyr

Resultatvy

SIMLOX resultatvy är mycket flexibel och erbjuder en mängd olika diagram och valmöjligheter. Kurvor och stapeldiagram visar t ex hur tillgänglighet, beläggning, förbrukning och andel lyckade uppdrag utvecklas över tiden. Man kan välja om man vill se resultat för hela organisationen, eller titta närmare på vissa system, platser eller resurser.

Miniatyr

Spelvy

I SIMLOX finns en spelvy där man kan följa simuleringsförloppet i detalj. I spelvyn kan man gå stegvis framåt och bakåt i simuleringen, eller köra den i långsamt tempo för att noga kunna följa utvecklingen. Spelvyn är till stor hjälp när man vill verifiera att ett modellerat scenario fungerar som tänkt, liksom när man vill beskriva och förklara ett scenario för någon.

Miniatyr

Rapportvyn

I rapportvyn går det att skapa en skräddarsydd rapport med utvalda resultat som är av intresse. Det går att välja bland en mängd olika resultatparameterar, diagram och tabeller, allt efter behov och önskemål. Resultaten i rapporten går att exportera till databaser, affärssystem eller MS Excel.

Nyheter i SIMLOX v2017

 • Resultat per replikering kan genereras i SIMLOX.
 • Software performance har förbättrats ytterligare. Framförallt i SIMLOX, men även i CATLOC och OPUS10.
 • Ny modellering av tidsintervaller i CATLOC ger ökad flexibilitet och bättre kompatibilitet med OPUS10 och SIMLOX.
 • Användargränssnittet har förbättrats men nya knappar och kortkommandon.
 • Antalet förebyggande underhålls åtgärder kan begränsas, vid t ex modellering av ”första service”.
 • Data kan importeras och exporteras med textformatet JSON.

Läs allt om Opus Suite på vår globala hemsida