Om Systecon

Vi har i snart 50 år stött på samma problematik inom en lång rad branscher: komplexa, tekniska system eller produkter som ska upphandlas, utvecklas och användas, och där nästan allt fokus läggs på inköpskostnaderna – istället för på relationen mellan systemets tillgänglighet och dess totala kostnad. Det vill säga när och till vilken grad kommer systemet vara tillgängligt, och vad kommer det att kosta att äga och använda systemet över hela dess livslängd.

Visst kan det vara svårt att överblicka alla aspekter av livscykeln tidigt i ett projekt. Om man inte försöker får man dock inte tillräcklig kontroll över vilka faktorer som påverkar produktionen eller kostnaderna. Resultatet? Vindkraftverk står stilla för att reservdelar saknas. Tåg blir försenade för att verkstaden saknar resurser. Flygplan kostar dubbelt så mycket att flyga.
Med Systecon får du framförallt två synsätt: överblick över helheten och livscykelperspektiv. Vi har metodiken, verktygen och erfarenheten för att i detalj identifiera vad som påverkar din produktion och dina kostnader – och för att optimera din verksamhet, ditt system och din underhållslösning utifrån dina förutsättningar. Vi väger samman de tre dimensionerna tekniskt system, driftprofil samt underhåll för att förstå hur de påverkar varandra och systemets totala prestation. Vi ger dig helt enkelt beslutsunderlag som är grundat på fakta istället för enbart på magkänsla – idag, och för ditt systems hela framtid.

Vi arbetar i hela produktlivscykeln, från idéutveckling och upphandling till drift och underhåll. Till vår hjälp har vi duktiga konsulter, ofta med lång erfarenhet från någon av våra branscher samt metoder som prövats och förfinats under snart 50 år. Analyser gör vi oftast med hjälp av vår egenutvecklade, världsledande programvarusvit Opus Suite. För våra kunder innebär det effektivare drift och underhåll, kostnader under kontroll, och framför allt: beslut som är grundade på fakta, istället för enbart magkänsla.

Idag har vi erfarenhet från några av de mest komplexa teknikprojekten i Sverige och världen. Systecon och Opus Suite bidrar varje dag till överblick och välgrundade beslut för ledande företag och organisationer i mer än 20 länder över hela världen.