Systecons kunskapscenter

Välkommen till vårt kunskapscenter. Här får du ta del av vår kunskap och våra erfarenheter inom Life Cycle Management, med fokus på driftsäkerhet och LCC.

Vi möter liknande frågor i många branscher där inriktningen är att anskaffa, utveckla och använda komplexa, tekniska system och där fokus ofta hålls nästan enbart tekniska prestanda och på anskaffningskostnaden, istället för på tillgänglighet och systemets totalkostnad över livstiden. Vi har ett annat perspektiv som kan göra stor skillnad för dig och ditt projekt. Vår ambition är att här samla och fortsätta att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap inom Life Cycle Management.