CATLOC – få full kontroll på dina kostnader

CATLOC – ett av verktygen i Opus Suite – ger dig kunskap och full kontroll över kostnader och intäkter. Det är ett komplett och flexibelt kostnads-/intäktsanalysverktyg med enastående analysförmåga. Du bestämmer själv omfattning, fokus, angreppssätt och detaljeringsgrad i CATLOC, och får därmed ett verktyg som är lika lämpligt för livscykelkostnadsanalyser (LCC) som för budgetering och planering, ekonomiska riskbedömningar eller kontroll av pågående projekt

CATLOC ger dig svar på övergripande frågor som

 • Hur stor behöver min totala budget vara?
 • Hur stor är den potentiella vinstmarginalen?
 • Hur fördelar sig kostnaderna över tiden?

Du kan på ett tydligt och grundligt sätt jämföra och analysera olika alternativ sida vid sida i val mellan till exempel:

 • Konkurrerande anbud
 • Olika alternativ för systemdesign
 • Alternativa underhållslösningar
 • Olika kontraktsutformningar

Du kan även gå ned på detaljnivå för beslutsstöd i centrala frågeställningar som:

 • Vilka är mina kostnadsdrivare?
 • Vilka är mina viktigaste förbättringsområden ur ett ekonomiskt perspektiv?
 • Vilka faktorer har störst inverkan på lönsamheten?
 • Beslut om avveckling eller utbyte av åldrande utrustning

CATLOC är dessutom ett perfekt hjälpmedel vid konsekvensanalys och riskbedömningar. Med snabba beräkningar och simulering av kostnadsutfall studerar du exempelvis:

 • Hur stora blir de direkta och indirekta kostnaderna på miljö och klimat för en viss lösning?
 • Hur mycket varierar resultaten med hänsyn till osäkerheten i vissa parametrar?
 • Vilka kostnadsslag är det som påverkas mest?
 • Hur stor är sannolikheten att mina kostnader stiger över en viss nivå?
 • Hur påverkas kostnaderna av en förändrad driftsprofil?

Ledande organisationer och företag i hela världen använder CATLOC för den här typen av analyser och beslut, främst inom sektorerna försvar, transport och energi, men även i andra branscher.

Läs mer om tillämpningsområden för CATLOC

 

CATLOC översikt

catloc-indata

Modellering och Indatering

CATLOC-modellen består av tabeller som används på ett flexibelt sätt, beroende på  scenariots komplexitet och önskad detaljnivå, för att beskriva den situation som gäller. En ”modellvy” ger användaren överblick och stöd med en grafisk skildring av kostnadsstrukturen. Det finns även en parametervy som underlättar indateringen. En formel-editor gör det enkelt att definiera och lägga in beräkningsformler. Data kan också importeras från databaser, MS Excel, OPUS10, eller SIMLOX. 

catloc-resultat

Resultatvyn

Fördelarna med CATLOCs flexibla kostnadsmodell blir mycket tydliga i analysvyn. Man rör sig enkelt från summeringar på hög aggregerad nivå, till detaljerad djupanalys i jakten på kostnadsdrivare. Med några få klick fördelas kostnaderna över tid, komponenter, avdelningar, resurser eller åtgärder. Man kan växla mellan numeriska och grafiska presentationer av resultaten.    

catloc-rapport

Rapportgeneratorn

I rapportvyn går det att skapa en skräddarsydd rapport med utvalda resultat som är av intresse. Det går att välja bland en mängd olika färdiga diagram och tabeller, och även definiera egna genom att spara de vyer man tagit fram i resultatvyn - allt efter behov och önskemål. Resultaten i rapporten går att exportera till databaser, affärssystem eller MS Excel.