OPUS10 – mer än reservdelsoptimering

OPUS10 – ett av verktygen i Opus Suite – är för många synonymt med kostnadseffektiv reservdelsoptimering. Med verklighetsnära modeller av teknik och försörjningsorganisation, sekundsnabba beräkningar och resultat som sänker kostnaderna för reservdelar med 30 % eller mer – samtidigt som systemtillgängligheten kan höjas – har OPUS10 blivit en vedertagen standard inom detta område.

Reservdelsoptimering

OPUS10 är det ultimata verktyget för att få svar på frågor som:

 • Hur mycket reservdelar ska jag ha i lager, och hur ska de fördelas över de olika lagerplatserna?
 • Bör den här komponenten kasseras eller repareras vid fel?
 • Ska den i så fall repareras lokalt eller centralt?
 • Vad kommer reservdelslagret att kosta?
 • Hur påverkas effektivitet och kostnad om felfrekvens eller ledtiderna ökar med 25%?

Jämförelse av olika supportlösningar

Även om reservdelsoptimering är kärnan och det vanligaste användningsområdet finns det en mängd andra beslutssituationer där OPUS10 ger ovärderligt stöd. Till exempel vid jämförelse av olika supportlösningar, och beslut om:

 • Hur ska min supportorganisation se ut?
 • Borde hela eller någon del av underhållet outsourcas?
 • Hur många lagerplatser behövs, och var ska de placeras?
 • Vilket transportsätt är mest kostnadseffektivt?
 • Hur störningskänslig är min lösning?
 • Hur ska supportorganisation och reservdelssortiment anpassas under utrullning eller utfasning?

Utvärdering av olika tekniska system

OPUS10 används också för att utvärdera olika tekniska system och frågeställningar av typen:

 • Vilken systemdesign och konfiguration är bäst ur supportability-perspektiv?
 • Kan jag förbättra systemdesignen så att performance ökar och totalkostnaden sänks?
 • Vilken av dessa alternativa komponenter är mest kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv?

 

OPUS10 används av ledande organisationer och företag i hela världen. Framför allt inom sektorerna försvar, transport och energi, men kunder finns i flera andra branscher.

Läs mer om tillämpningsområden för OPUS10

 

 

OPUS10 översikt

opus10-indata

Indatering

OPUS10-modellen består av tabeller som används på ett flexibelt sätt, beroende på t ex scenariots komplexitet och önskad detaljnivå, för att beskriva den situation som gäller. En ”modellvy” ger användaren överblick och stöd vid modellbyggandet, med grafisk skildring av såväl det tekniska systemet som underhållsorganisationen och den underhållslösning som gäller för systemet och dess ingående enheter.

opus10 - resultat

C/E kurvan

Kostnadseffektivitetskurvan (C/E-kurvan) är ett centralt steg i optimeringen. För ett givet scenario beräknas en serie lösningspunkter med maximerad systemeffektivitet vid olika budget. Med  C/E-kurvor från alternativa lösningar i samma diagram kan kostnadseffektiviteten hos dessa jämföras sida vi sida.
Beroende på effektivitetskrav och/eller budget väljer man punkt på kurvan. Bakom varje punkt finns en komplett rekommenderad lösning som kan studeras närmare i tabellvyn, analysvyn eller i genererad rapport nedan.

Tabellvy

I OPUS10 resultatvy finns en interaktiv tabell där man fritt kan välja vilka lösningspunkter, parametrar och dimensioner man vill studera. Till exempel kan lagernivå, investering och servicenivå studeras per komponent och plats.

opus10-analys

Analysvy

I den interaktiva analysvyn kan en vald lösningspunkt från C/E-kurvan studeras närmare. Man kan till exempel titta på effektivitetsmått för enskilda system, platser eller komponenter. Det går också att se vilken mängd fel och reparationer som kan förväntas för olika komponenter.

opua10-rapport

Rapportgeneratorn

Med rapportgeneratorn får man skräddarsydda rapporter med de resultat som är av intresse. Det finns en stor mängd tabeller och fält att välja mellan. Innehåll och detaljeringsgrad anpassas efter behov. Rapporter exporteras lätt till MS Excel eller externa databaser och affärssystem.