Vi vill skapa samhällsnytta.

Kostnadseffektiva lösningar med ett
Life Cycle Management-perspektiv.

Life Cycle Management – hantering av ett system genom hela livscykeln.

Vi är experter inom LCM och hjälper våra kunder att fatta långsiktigt hållbara beslut, genom att hitta den optimala balansen mellan driftsäkerhet, underhåll och livscykelkostnad.

3
2

Gillar du komplex problemlösning, vill du vara med och påverka?

Vi jobbar i de mest komplexa tekniska projekten inom områden som ILS, TCO/ LCC, Resursdimensionering, Drift & Underhåll, Reservdelsoptimering, RAM, Driftsäkerhet och LCC-upphandling. Vi brinner för att skapa samhällsnytta och hjälpa våra kunder att fatta långsiktigt hållbara beslut. För att lyckas krävs rätt metoder, kraftfulla verktyg och framför allt rätt personer. Vill du följa med på resan?

Läs mer på vår Karriärsida

Opus Suite

Vi hjälper kunder över hela världen inom branscher som
Försvar, Järnväg och Energi.

heli-one

Heli-One - Systecon hjälpte ett av världens största företag inom helikopterunderhåll, att analysera delar av underhållslösningen för en helikoptertyp.

Läs mer

h10

Transitio - Systecon gavs helhetsansvaret för att upphandla ett flerårigt ramavtal på tungt underhåll för järnvägsfordonen Regina och Itino.

Läs mer

Kustbevakningen

Kustbevakningen - Förbättrad kostnadseffektivitet genom utvecklad styrning av materielhanteringen

Läs mer

h9

Stockholms Lokaltrafik - resursdimensionering av pendeltågsdepå i Stockholmsregionen.

Läs mer

BAE Systems LCC-analys

BAE Systems - Programvarorna OPUS10, SIMLOX och CATLOC användes för att utreda olika bandalterantiv för Stridsfordon 90.

Läs mer

fmv-case

FMV - Level of Repair Analysis (LORA) för den modulära spaningskapseln, SPK39, till JAS39 Gripen i syfte ta fram en kostnadseffektiv underhållslösning som möter de operativa krav som ställts på kapseln vid internationella insatser.

Läs mer