Behovet av välinformerade beslut är lika viktigt, oavsett bransch

Behovet av kostnadseffektivitet är gemensamt för alla organisationer som äger, driftar, underhåller och/eller utvecklar och producerar avancerade tekniska system. Detta gäller trots att terminologi och strategier varierar mellan olika branscher. Alla är pressade av att kunna minska kostnader och samtidigt nå krav på operativ förmåga och produktion. Dessutom krävs att beslutade lösningar är robusta och flexibla för att snabbt kunna anpassas mot nya behov och utmaningar. Som i naturen är det inte alltid den största och starkaste som klarar sig, utan den som är mest kapabel att anpassa sig till sin omgivning.

Sammantaget betyder detta att behovet av att kunna fatta bra, välinformerade beslut är lika stort som någonsin – och detta i komplexa situationer där tillgången till relevanta och korrekta data är begränsad. Det är här som en kraftfull och bevisad LCM-plattform är ovärderlig. Rätt tillämpad Life Cycle Management med stöd av modellering, simulering och optimering möjliggör förtida prediktering av hur olika beslutsval påverkar operativ förmåga, kostnad och flexibilitet för systemets kvarvarande livstid.

Systecon LCM med Opus Suite levererar nytta till många branscher över hela världen

Systecon med Opus Suite tillhandahåller LCM-inriktad expertis, beslutsstöd och metoder för olika kunder med varierande tillämpningar över hela världen – alltid med syftet att nå kostnadseffektiva lösningar. Även om utmaningar och prioriteringar varierar, så kan dessa alltid hanteras effektivt genom att använda sig av en stark analytisk kapacitet, som gör det möjligt att fatta beslut om systemen, inklusive tillhörande drift- och underhållslösningar, med ett tydligt livscykelperspektiv.

Systecons huvudbranscher

Läs mer om vår expertis inom försvar

Läs mer om vår expertis inom transport

Läs mer om vår expertis inom energi

Systecons kunskapscenterDet senaste från vår kunskapsbank

Thumbnail
Referenser
Trafikverket tecknar ramavtal med Systecon
I förra veckan tecknades ett ramavtal mellan Trafikverket och Systecon avseende konsulttjänster inom...
Läs mer
Thumbnail
Konferenser & Events
Webbinarium: Innovation och nyheter från Systecons utvecklingsteam
Thumbnail
Konferenser & Events
Webbinarium: Opus Suite – Grundläggande principer och ständig utveckling
Thumbnail
Konferenser & Events
Webbinarium: Life Cycle Management – Infrastruktur