Rätt tillgänglighet till lägsta kostnad

Kraven på produkter och system inom försvarsområdet är på flera sätt desamma som i andra branscher. En helikopter till exempel, ska kunna utföra en viss sorts uppdrag utifrån bestämda krav, vara tillgänglig när den behövs – och samtidigt ska kostnaderna vara så låga som möjligt över hela livscykeln. Den speciella miljön och de unika förutsättningarna som gäller för militära system innebär dock viktiga skillnader.

Utifrån kan det låta enkelt. Men den som sett ett materielprojekt från insidan vet att kostnaderna kan vara svåra att överblicka och dessutom etableras de i ett mycket tidigt skede, ofta redan under systemets design. För att skapa en helhetssyn över livscykeln och ge möjlighet att styra ett system mot lägsta möjliga totalkostnad samtidigt som kravställd prestanda uppfylls, krävs en systematisk metod. Denna metod kallas Life Cycle Management – LCM.

Vilken typ av produkt eller system du än arbetar med kan Systecon hjälpa dig att få ett helhetsperspektiv över alla delar av projektet.  Vilka delar är kostnadsdrivande, nu och i framtiden? Vad behöver du för att nå dina tillgänglighetskrav och din budget? Hur kan du optimera hela verksamheten utifrån förutsättningarna?

När en upphandling skall göras är det vanligt att både köpare och säljare fokuserar mest på det direkt synliga – anskaffningskostnaden. Men den första investeringen är alltid bara toppen på isberget. Under ytan gömmer sig en stor del av systemets kostnad, t ex reservdelar, driftskostnader, underhållsresurser – helt enkelt den totala livscykelkostnaden.

Systecon hjälper dig att få rätt tillgänglighet till lägsta kostnad

Vi hjälper både dig som köpare och dig som leverantör att utforma produkten och den totala underhållslösningen för en optimal balans mellan tillgänglighet och kostnad. Vi hjälper er att analysera hur materielen påverkas av de operativa förutsättningarna. Med vår erfarenhet och våra verktyg får ni en komplett bild av allt som påverkar systemets totala livscykelkostnad och kan därigenom fatta beslut som styr projekten i rätt riktning. 

erbjudande-promo

Läs mer om vårt erbjudande och våra tjänsteområden

Vi hjälper dig att få svar på de kanske mest grundläggande frågorna: vilken produktion vill du uppnå? Och hur mycket kostar det?

Läs mer här