Analytisk Life Cycle Management

Systecon har expertkunskaper inom beslutsstöd och optimering som ger ditt tekniska system rätt driftsäkerhet (t ex tillgänglighet) till låg livscykelkostnad (LCC). Vi åstadkommer detta med hjälp av strategisk, proaktiv och effektiv Life Cycle Management (LCM) genom alla faser i livscykeln.

cornerstones-SE

De tre hörnstenarna för LCM

Kraftfulla analysverktyg är centrala komponenter för en av hörnstenarna – ANALYS. Men verktyg räcker inte hela vägen – processer, metodik och utbildad personal med kompetens inom modellering, analys och slutledningsförmåga behöver också finnas på plats. Dessutom är de två övriga hörnstenarna – INFORMATION och STRATEGI - lika viktiga att utveckla.

Lär dig mer om de tre hörnstenarna för LCM

Systecon har erfarna experter och över 40 års erfarenhet från att hjälpa våra kunder att etablera och utveckla framgångsrikt Life Cycle Management-arbete. Vi bidrar med management consulting, metodutveckling, kurser & utbildningar, modellering & analys, datainsamling och integrationstjänster – allt som krävs för att bygga de tre gedigna LCM-hörnstenarna. Med denna grund på plats kan våra kunder säkerställa kostnadseffektiva, hållbara, robusta och flexibla lösningar.