Optimera din energiproduktion

Inom energisektorn handlar mycket om att planera drift och producera kilowattimmar till lägsta kostnad. Driftstopp på grund av planlagd service bör planeras så att produktionsbortfallet blir så litet som möjligt. För att minimera kostnaden per producerad kilowattimma bör dessutom underhållsorganisationen balanseras på rätt sätt.

Beroende på vilket kraftslag som studeras är naturligtvis förutsättningarna och lösningarna olika. Ett kärnkraftverk stoppas för revision någon gång per år. För att inte tappa produktion är det viktigt att se till att underhållsarbetet ryms inom det planerade driftstoppet.

I vindkraftsbranschen gäller lite andra förutsättningar. Under sommaren är vinden i regel svagare, och för att inte tappa värdefulla kilowattimmar bör man därför se till att man har en underhållsorganisation redo att utföra den service som efterfrågas under lågvindperioder samtidigt som man måste vara redo att så snabbt som möjligt åtgärda fel som uppstår under resten av året.

Inom energisektorn hjälper vi bland annat våra kunder att hitta den bästa underhållsstrategin, att minimera driftkostnaden per kilowattimma, att upphandla komponenter med livscykelperspektiv, eller att se över reservdelslogistiken så att underhållet alltid kan genomföras i tid.

I grunden handlar det om att optimera organisationen eller produkterna för minskade driftkostnader, och framför allt, ökad produktion.

Energiproduktion – oavsett energislag – handlar om en grundläggande sak: maximera produktionen utifrån förutsättningarna. När vindarna är som mest gynnsamma får inte vindkraftverket stå still. En oljeplattform bör inte förlora produktion på grund av att rätt reservdelar inte finns tillgängliga.

Systecon hjälper dig att optimera din energiproduktion

Redan i projekteringsfasen, då möjligheterna att påverka framtida kostnader är som störst, kan vi med våra metoder och programvaror analysera förutsättningarna för att optimera anläggningars energiproduktion. På så vis ökar vi våra kunders möjligheter att t.ex. genomföra en god upphandling eller att utforma ett väl fungerande logistikkoncept. Vi tar ett helhetsgrepp och ser över effektivitet och utformning av både underhållsresurser och organisation, och vi tar hänsyn till de externa faktorer som påverkar produktionen – allt för att hitta de optimala lösningarna. Vi jobbar med vindkraft, oljeplattformar, gasproducenter, kärnkraftverk och kraftsystem, i alla delar av livscykeln.

erbjudande-promo

Läs mer om vårt erbjudande och våra tjänsteområden

Vi hjälper dig att få svar på de kanske mest grundläggande frågorna: vilken produktion vill du uppnå? Och hur mycket kostar det?

Läs mer här