En generell metodik för en komplex värld

Många av de som tar kontakt med Systecon känner igen oss från järnvägssidan, från försvarsbranschen, eller från energisektorn. Men en hel del har hört talas om oss från ett annat håll. Vi har bland annat arbetat tillsammans med LKAB i gruvindustrin, med Nokia inom Telekom, och med Volvo inom bilindustrin.

Den metodik, de programvaror och den expertis som Systecon erbjuder är både unik och generell. Den går att applicera överallt där komplexa och dyra tekniska system är en viktig del av verksamheten – och där drift- och underhållskostnader har en avgörande betydelse för lönsamheten.

Vi hjälper våra kunder att dimensionera resurser, oavsett om det gäller reservdelar till oljeplattformar, eller underhållskoncept för Husqvarnas gräsklippare. Vi hjälper till att ställa rätt krav, och att se till att kraven uppfylls, i komplexa och tekniskt orienterade upphandlingar. Vi ser till att underhåll av system och produkter dimensioneras, organiseras och styrs på effektivaste sätt. Och vi identifierar vilka faktorer i verksamheten som påverkar produktionen och kostnaderna.

Systecon kan hjälpa dig också

Här nedan kan du se några exempel på projekt vi genomfört med kunder från vitt skilda branscher. Men är du redan nu nyfiken på vad vi kan göra för dig, oavsett sammanhang, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Opus Suite

Vi hjälper kunder över hela världen inom branscher som
Försvar, Järnväg och Energi.

heli-one

Heli-One - Systecon hjälpte ett av världens största företag inom helikopterunderhåll, att analysera delar av underhållslösningen för en helikoptertyp.

Läs mer

h10

Transitio - Systecon gavs helhetsansvaret för att upphandla ett flerårigt ramavtal på tungt underhåll för järnvägsfordonen Regina och Itino.

Läs mer

Kustbevakningen

Kustbevakningen - Förbättrad kostnadseffektivitet genom utvecklad styrning av materielhanteringen

Läs mer

h9

Stockholms Lokaltrafik - resursdimensionering av pendeltågsdepå i Stockholmsregionen.

Läs mer

BAE Systems LCC-analys

BAE Systems - Programvarorna OPUS10, SIMLOX och CATLOC användes för att utreda olika bandalterantiv för Stridsfordon 90.

Läs mer

fmv-case

FMV - Level of Repair Analysis (LORA) för den modulära spaningskapseln, SPK39, till JAS39 Gripen i syfte ta fram en kostnadseffektiv underhållslösning som möter de operativa krav som ställts på kapseln vid internationella insatser.

Läs mer