Upphandlingsstöd

Förutsättningarna för en lyckad upphandling skapas redan tidigt i anskaffningsprocessen. Därför finns Systecon ofta med vid framtagning och utvärdering av anbud och kontrakt. Vi hjälper till att definiera eller tolka de krav som säkerställer att önskade mål avseende produktionsförmåga, driftsäkerhet och livscykelkostnad kan uppnås, oavsett om vår kund är köpare eller säljare.

Erfarenhet från många lyckade LCC-upphandlingar

Systecon erbjuder kvalificerade tjänster och verktyg för framgångsrik anskaffning eller försäljning av komplexa tekniska system. Vi har genomfört flera lyckade LCC-upphandlingar, som säkerställer att beställaren får den lösning som uppfyller prestandakraven till lägsta möjliga kostnad över hela livscykeln. Vi arbetar också med anskaffning eller försäljning av drift- och underhållstjänster och har unika erfarenheter av sk funktions- eller prestationsbaserade upphandlingar. Vi är vana vid att arbeta med höga krav på såväl driftsäkerhet som kostnadseffektivitet.

Vi är med er under hela projektet

Under projektet följer vi sedan framtagningen av lösningar och system. Vår huvuduppgift är att säkerställa att kraven på driftsäkerhet, systemsäkerhet och livslängdsekonomi uppfylls. Vi ser också till att informationsöverföringen i projektet utformas så att alla data enkelt går att utnyttja för köparens verksamhet.

Opus Suite – analysverktyg i världsklass

Våra avancerade analysverktyg i Opus Suite hjälper oss först att säkerställa en balanserad kravnivå i förhållande till den önskade produktionsförmågan. Därefter kan vi effektivt utvärdera alternativa anbud och lösningar. Våra kunder får därigenom en god bild av vad de förväntade livscykelkostnaderna kommer att bli och kan välja det alternativ som är bäst.

Vi är erfarna kravställare, inköpare och förhandlingsledare

Genom att våra konsulter är såväl erfarna tekniska kravställare av komplexa system, som kompetenta inköpare och förhandlingsledare, kan Systecon mycket konstruktivt hantera tvärfunktionella frågeställningar med beröring mot såväl teknik, ekonomi som juridik. Uppdrag genomförs såväl inom ramen för offentliga upphandlingsregelverk – LOU, LUFS och LUF – som åt företag verksamma inom den privata sektorn.