Optimal utfasning av system med utbytesenheter

När ett system med huvudsystem och utbytesenheter skall avvecklas och fasas ut ställs användaren inför en rad utmaningar. Utfasningen pågår ofta under flera år, samtidigt som systemet fortsatt skall kunna leverera en bibehållen eller avklingande nivå på driften.

Som användare vill man att utfasningen skall ske så kostnadseffektivt som möjligt så att man inte underhåller system och utbytesenheter i onödan utan istället kan ta ut så mycket drift som möjligt till lägsta kostnad.

Genom avancerade beräkningsalgoritmer och programvaror kan Systecons konsulter optimera utfasningen av tekniska system genom att bestämma när i tiden som underhållet på utbytesenheter och system skall upphöra, samtidigt som kravställd drift skall kunna genomföras.  

  • analyser med avseende på obsolescence för reservdelar
  • analyser för att bedöma när utfasning bör påbörjas ur förmåge- och kostnadssynpunkt
  • analyser för att avgöra när man bör sluta att använda apparater från utfasade system som reservdelar
  • analyser för att avgöra när man bör sluta att utföra underhåll på utbytesenheter och system under utfasning