Användarseminarium i Australien

1 februari 2009

In the beginning of February Systecon and our Australian representative Thales will conduct a two day user seminar in Sydney. Australian users of Systecon software will get the possibility to review new functionality and interesting case studies. It is also a great opportunity to exchange information with other users.

Royal Australian Airforce är en av de äldsta och största OPUS10 användarna och de anskaffade för något år sedan även SIMLOX. Andra stora användare i Australien är Boeing och Thales Defence.

Systecon arrangerar användarseminarium i Australien vartannat år. Varje år arrangeras även användarseminarier i London och Stockholm.