Artikel om Systecon och LCC

6 september 2010

I senaste numret av Underhåll & Driftsäkerhet intervjuas Systecons VD Robert Hell och ger bland annat sin syn på den begränsade användningen av LCC inom industrin.