Australian Submarine Corporation (ASC) - köper OPUS10

10 oktober 2011

Vi välkomnar Australian Submarine Corporation (ASC) som nybliven OPUS10 användare.

ASC är Australiens största specialiserade skeppsbyggare på försvarssidan, som främst utvecklar och levererar örlogsfartyg till australienska flottan. ASC avser primärt att använda OPUS10 för beslutsstöd vid pågående utvärdering och förbättring av supportlogistiken för Australiens ubåtsprogram ”Collins Class”.

Affären hanterades av Systecons australienska representant Thales Australia.