Balansera investeringskostnader i reservenheter mot intäktsbortfall

16 oktober 2015

Företag inom de flesta branscher brottas med problemet att väga risken för stopp i verksamheten mot kostnaden att lagerhålla reservmateriel. För energibolag blir frågan än viktigare. Intäktsbortfall och kostnader för ett transformatorhaveri är mycket stora, samtidigt som lagerhållning av reservtransformatorer också är väldigt dyr.

Systecons Magnus Andersson har skrivit en artikel om hur OPUS10 framgångsrikt kan användas för att ta fram ett koncept för reservtransformatorer. Konceptet balanserar intäktsbortfall vid trans-
formatorfel mot investeringskostnader i reservenheter. Dessutom visar artikeln att OPUS10 kan användas med goda resultat även i scenarier med system som har mycket låga felfrekvenser.

Ladda ner artikel