Banverket - Ramavtal med Banverket

21 december 2006

Systecon har tecknadt ramavtal med Banverket avseende konsultstöd till ERMTS-projekten (European Rail Traffic Management System). Systecon kommer att tillhandahålla förvaltningsexpertis till projekten.