Brasilianska flygvapnet - OPUS10 och SIMLOX-utbildning

2011-12 genomfördes en serie utbildningar i OPUS10 och SIMLOX
för brasilianska flygvapnet (FAB).

Det brasilianska flygvapnet, Forca Aerea Brasileria (FAB), använder sedan 2010 OPUS10 och SIMLOX.

Under 2011-2012 beställde de en serie utbildningar av Systecon i syfte att bygga upp, stärka och sprida flygvapnets egen kompetens kring OPUS10 och SIMLOX. Utbildningarna har genomförts på plats i Brasilien tillsammans med en serie workshops där specifika scenarier för FAB har studerats och analyserats.