CATLOC version 6 lanserad

13 januari 2012

CATLOC är ett verktyg som tar fram kvalificerat beslutsstöd genom beräkning och analys av intäkter och kostnader i ett eller flera olika scenarier. Nya CATLOC version 6 erbjuder flera förbättringar av denna kapacitet. De viktigaste nyheterna är en mycket bättre känslighetsanalys och en ökad integration mot OPUS10 och SIMLOX. En annan nyhet är möjligheten att indela kostnads-/intäktselement i kategorier. Det är exempelvis lämpligt vid modellering av miljöavgifter och andra, mer abstrakta, miljöbelastningskostnader parallellt med mer konventionella kostnader.