Cervino AS och Systecon samarbetar på civila branscher i Norge

25 september 2016

Systecon har sedan en längre tid varit närvarande och aktiva inom den norska försvarssektorn och nu tar vi steget, tillsammans och med hjälp av Cervino AS, och satsar vidare även på de civila branscherna i vårt grannland.

Budskapet och erbjudandet är detsamma som på Systecons övriga marknader – med hjälp av vårt analytiska beslutstödsverktyg Opus Suite vill vi hjälpa våra kunder att fatta balanserade beslut såväl utifrån ett ekonomiskt livscykelperspektiv som ur ett systemtekniskt perspektiv.

"Vi är övertygade om att vi tillsammans med Cervino AS kommer att kunna bidra till ökad lönsamhet för bolag inom flera sektorer i Norge. I Sverige har vi sedan länge visat att våra metoder är framgångsrika t.ex. inom järnvägssektorn och vi ser framemot att få möjligheten att göra detsamma i Norge."

Pegvak Assadi, vice VD på Systecon

"Vi är mycket nöjda att utöka vårt samarbete med Systecon och att vi får möjligheten att sälja deras produkter och representera dem i Norge. Konjunkturläget i Norge gör förutsättningarna perfekta för att diskutera kostnadseffektiviseringar och Life Cycle Management med bolag i många branscher. Vi tror att Systecons produkter blir ett värdefullt tillskott till vår egen kompentens inom LCM och underhållsområdet."

Fredrik Ekstrand, VD på Cervino

Petroleumindustrin är naturligtvis en viktig och självklar sektor för Cervino och Systecon att bearbeta i Norge. Det allt lägre oljepriset har slagit hårt mot hela oljemarknaden under de senaste åren och vikten av att fokusera på kostnadseffektivitet hörs allt oftare från företrädare i branschen. Här har Cervino och Systecon en viktig roll att fylla. Med hjälp av Opus Suite och vår beprövade Life Cycle Management metodik kan vi hjälpa bolag inom branschen att nå ett effektivare underhåll, sänka kostnader över livscykeln och förbättra lönsamheten i produktionen.

Befintliga, och framtida, supportkunder inom försvarssektor kommer även i fortsättningen att skötas av Systecon.

Kontakta Systecon:
pegvak.assadi@systecon.se

Kontakta Cervino AS:
fredrik.ekstrand@cervino.se