Dags att sjösätta den nya versionen av Opus Suite

4 april 2016

Första kvartalet är alltid en spännande tid – med våren i antågande och det nya årets alla möjligheter som breder ut sig. För oss som utvecklar Opus Suite är det då vi lägger den sista handen vid den nya versionen. Efter ett år av intensivt arbete ska sviten nu färdigställas och skickas ut till våra användare.

Inspirerande och utmanande användare

Opus Suite-användarna är många och vitt spridda över världen. Jag tror för min del att användargruppen också är rätt unik tack vare de många dedikerade och professionella användare som den innefattar, säger Systecons utvecklingschef Tomas Eriksson. Det är få förunnat att jobba med en sådan engagerad kundgrupp. Det är en av de stora tillfredställelserna jag känner i mitt jobb, men det förpliktigar också. Varje år vill vi tillföra nya möjligheter och ny funktionalitet i sviten för att på bästa sätt möta de behov och krav som ni har. Det är en delikat och utmanande uppgift att prioritera alla de olika idéer som finns och tillkommer varje år.

Våra användares behov har alltid legat i fokus. Vi vill ytterligare stärka det genom att hitta sätt att involvera er närmare i delar av vår utveckling. Det ställer nya krav på såväl vår närvaro som vår teknik och våra metoder. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt arbetssätt så att vi snabbt kan anpassa oss mot förändrade behov – både tekniska behov och i hur sviten nyttjas. Den viktigaste ingrediensen i detta är att vi förstår era behov. Vår förhoppning är att ni också ska känna att era idéer och utmaningar är viktiga och att er feedback är av stort värde för hela användargruppen och den fortsatta utvecklingen av Opus Suite. Därför vill jag uppmana er att kontakta oss direkt eller via våra representanter med alla de behov och önskemål som ni har.  
Behoven breddas och samverkan blir viktigare

Under de senaste åren har vi sett en förändring, eller snarare breddning, i de behov som lyfts fram i dialog med er. Några tydliga trender som vi har sett hos många kunder är större och större modeller som ändras ofta och dessutom används i en arbetsprocess med samverkan mellan flera av verktygen i sviten. För oss har detta inneburit att vi i år har lyft utveckling som syftar till att öka flexibilitet, förbättra prestanda och öka integration i sviten.

Flexibilitet, prestanda och integration

För att öka flexibiliteten har vi bland annat lagt till möjligheten att bygga modeller med andra driftsmått än drifttimmar vilket är naturligt i många tillämpningar. Till exempel anges ofta driften för tåg och landfordon i km eller för flygmotorer i cycles. Det finns också situationer där flera olika driftsmått behövs i en modell. Allt detta stöds nu av både OPUS10 och SIMLOX.

När det gäller prestanda har vi parallelliserat SIMLOX för att nyttja att de flesta datorer idag har flera kärnor. Vi har också jobbat fokuserat med att förbättra minnestrukturer och algoritmer för att snabba upp hela sviten.

Integrationen i sviten har de senaste åren varit i starkt fokus och kommer också att vara det i framtiden. Vi har i år prioriterat att se till att all ny funktionalitet ska ha samma implementation i OPUS10 och SIMLOX. Vi har också lagt till möjligheten att länka resultat direkt från OPUS10 och SIMLOX till kostnadsberäkningar i CATLOC. Detta innebär att det direkt går att se effekten av modell- eller dataförändringar på kostnadsbilden i sin helhet.

Vi har förutom detta lagt till en hel del både större och mindre förbättringar som ni kan läsa vidare om på vår hemsida.

På det hela taget är Opus Suite 2016 ett steg som vi känner oss mycket stolta över och som vi hoppas ska tillföra stort värde i ert arbete. Med dessa ord är det så dags för oss att sjösätta denna version och med spänd förväntan se den segla ut mot nya hamnar samt ge oss i kast med de nya utmaningar vi ska förverkliga i Opus Suite 2017.