Dr. Graband & Partner i Tyskland blir Systecons första representant med transportsfokus

15 juni 2016

Järnvägssektorn karaktäriseras av stora investeringar, krav på hög tillgänglighet och komplexa drift och underhållslösningar, och Systecon har länge stöttat framförallt den skandinaviska kollektivtrafiken med bland annat stöd och metoder inom LCC-upphandlingar och strategiska analyser med Opus Suite. När valet för en internationell satsning inom transportbranschen skulle göras var den tyska marknaden en självklar toppkandidat. Ett första steg var att identifiera en lämplig samarbetspartner, och i Dr. Graband & Partner GmbH har vi nu hittat en etablerad och kompetent representant i Tyskland.

Tyskland är världsledande inom järnvägssektorn

Här produceras det inte bara flest kilometrar per år i Europa, utan här finns även en stark tillverkningsindustri, med en total omsättning på ca 10 miljarder euro per år. Branschen inkluderar bland andra Bombardier, Siemens och inte minst Alstom, som sedan länge är en av våra kunder och en trogen användare av Opus Suite. På senare år har fler och fler operatörer introducerat sig på den tyska marknaden vilken har ökat konkurrensen om passagerarna. I den allt tuffare järnvägsbranschen gäller det i större utsträckning att vara kostnadseffektiv vilket leder till att Life Cycle Cost (LCC) och Life Cycle Management (LCM) får allt större uppmärksamhet. Idag är det inte ovanligt att nya fordon upphandlas på just LCC-basis eller att avancerade analytiska verktyg används för att på bästa sätt organisera drift och underhåll. För Systecon är detta är naturligtvis en glädjande trend då vi ofta framhåller att just livscykelperspektivet och kompetenta beslutsstödsverktyg är centrala för kostnadseffektiva järnvägssystem.

Därför är vi extra glada över att kunna presentera Dr. Graband & Partner GmbH som Systecons första representant med uttalat transportsfokus. Ett företag som främst är inriktade på järnvägstjänster och har 30 års erfarenhet av den tyska järnvägsbranschen. Förutom sitt fokus på LCM erbjuder Dr. Graband & Partner GmbH även konsulttjänster inom bland annat projektledning, RAMS/LCC, funktionssäkerhet, kvalitetssäkring, samt validering och verifiering. Företaget har dessutom en stolt tradition av kundspecifik utveckling av säkerhetskritisk mjukvara och teknisk management för både industri och operatörer. Detta betyder att ni i år inte hittar Systecon i Swerigs monter under den stora järnvägsmässan InnoTrans i Berlin. Istället kommer vi att ställa ut tillsammans med Dr. Graband & Partner GmbH, och ni är varmt välkomna att besöka oss i City Cube A, monter 506.

Tyskland, mer än järnväg

Tyskland är strategiskt viktigt för Systecon. Det är den största ekonomin i vårt närområde med framstående industri inom alla våra affärsområden. Systecon har länge haft en stark ställning som leverantör av analysverktyg inom LCM till den tyska försvarsindustrin. Både myndighetssidan och industrin ligger i framkant när det kommer till strategiska analyser över livscykeln, och nyligen utökade Systecon representationen med AltenBachConsult GmbH för att öka stödet till, och närvaron hos, våra tyska försvarskunder.

Tyskland leder även den europeiska energiutvecklingen. Just nu befinner sig den tyska energisektorn i den stora omvälvningen Energiewende som syftar till att röra sig bort från kärnkraft och fossila bränslen och ställa om till ett energisystem med förnybar bas. Ingenstans i Europa finns t.ex. så mycket installerad vindkraft eller solenergi, och ingenstans byggs lika mycket ny vindkraft. Vi för diskussioner med fler intressanta kontakter även inom denna sektor.

Kontakta Dr. Graband & Partner GmbH:
michael.schoenberger@graband.de

Kontakta AltenBachConsult GmbH:
grossmann@altenbach.eu