FMV/FLO - Systecon bidrar med ILSM-expertis

23 juni 2014

Systecon bidrar med en ILS-manager till det svensk-norska samarbetsprojektet att anskaffa tunga lastbilar. FMV/FLO anskaffar ett helt nytt lastbilssystem till den svenska försvarsmakten och den norska hären.

Systecon bidrar med en ILS-manager till det svensk-norska samarbetsprojektet att anskaffa tunga lastbilar. FMV/FLO anskaffar ett helt nytt lastbilssystem till den svenska försvarsmakten och den norska hären. Leverantören är RMMV och projektet omfattar ca 350 fordon i 20 varianter med leverans 2015 och 2016.

ILS managern får en ledande roll med ett flertal andra projektmedlemmar som tillsammans säkerställer att FMV/FLO får rätt kvalitet avseende utbildning, reservdelar, tekniska publikationer etc. och att försvarsmaktens krav på driftsäkerhet uppfylls.