Förlängt ramavtal med SL

20 september 2011

Systecon har fått förlängt ramavtal med SL till och med 2013. Ramavtalet avser bl.a. projektledning, resursanalyser och risk management.

Systecon deltar för närvarande i ett antal projekt för modernisering av kollektivtrafiken, bl.a. Röda Linjens uppgradering, projektriskhantering ny depå Nyboda, upphandlingsstöd nya vagnar (X15) till Roslagsbanan, anskaffning av nya fordon till Tvärbanans utbyggnad, delprojektledning RAMS C30 samt projektstöd X60.

I anskaffningen av de nya fordonen A35 till Tvärbanans utbyggnad ansvarar Systecon för kvalitetsstyrning samt delprojektledning inom RAMS. Systecon har varit delaktiga i processen ända sedan projektstarten i augusti 2009, då förfrågningsunderlaget började tas fram, och genom hela upphandlingsfasen och fortsättningsvis även i leveransprojektet.

Upprustningen av Roslagsbanans 101 vagnar är ett annat projekt där Systecon är med och driver arbetet som projektledare och ansvarig för framtagningen av kravspecifikation för upprustningen, avtalet, förfrågningsunderlag, anbudsutvärderingsmodell samt förhandling med anbudsgivare och kontraktsskrivningen med vald leverantör.