Försvarets materielverk - Avtal med FMV avseende systemarbets- och livscykelstöd

26 mars 2013

Systecon har genom Network Enabling System Partner (NESP) ingått ramavtal med FMV (Försvarets materielverk) avseende systemarbets- och livscykelstöd för Försvarsmaktens Ledningssystem (FMLS TS).

Det nya avtalet omfattar tre år med möjlighet till förlängning, ytterligare två plus två år. Det totala värdet av affären för NESP uppskattas till cirka 350 miljoner kronor.

FMV har sedan sekelskiftet bedrivit ett förutsättningsskapande arbete för uppbyggnad av de tekniska delarna av Försvarsmaktens framtida ledningssystem.

I det mellan FMV och NESP tecknade avtalet kommer arbetet att fortsätta med det övergripande systemarbetet för FMLS TS. Det vill säga det systemlednings- och systemarbete som krävs i de tidiga faserna av systemutveckling, det arbete som är systemövergripande samt det arbete som krävs för att inrikta de producerande projektens respektive systemarbete.

l ramavtalet ingår även stöd till planerings- och definitionsarbete. Systecon företräder i sammanhanget teknikområdet ILS (Integrated Logistic Support).

Samarbetet mellan FMV och Systecon, inom ramen för NESP, inleds under mars 2013.