Försvarets materielverk - Förlängt ramavtal med FMV

21 februari 2011

Systecon får förlängt ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) fram till april 2013. Avtalet tecknades under våren 2010 tillsammans med ett antal partners inom området försvarsmaktslogistik. I och med förlängningen av ramavtalet får Systecon med partners fortsatt förtroende att leverera kvalificerade konsulttjänster inom områdena driftsäkerhet, underhåll, systemlogistik, materialavveckling, ADF, IT-stöd och strategisk logistikutveckling till Försvarsmakten och FMV.

Systecons Affärsområdeschef Försvar, Olle Bååthe kommenterar:

-”Vi är mycket glada över det fortsatta förtroende som Försvarets Materielverk givit oss, speciellt som vi under det gångna året har haft förmånen att erhålla ett flertal avrop mot detta ramavtal.”