Försvarets materielverk - förlängt uppdrag i FMVs DU Sjö

3 februari 2009

Systecon har fått Försvarets Materielverks uppdrag att fortsätta sin medverkan i ledning och genomförande under etapp III av FMV's projekt DU Sjö. Projektets uppgift är att skapa förutsättningar för att införa nytt IT-stöd för den Tekniska tjänsten inom Marinen

"Vi är glada över fortsatt förtroende från FMV i detta viktiga projekt som är en grundförutsättning för ett effektivt underhåll av marinens materiel" säger Robert Hell, VD på Systecon. "Det visar att vi behåller vår position som en ledande tjänsteleverantör inom marinens tekniska tjänst"