Försvarets materielverk - Fortsatt ILS-medverkan i HKP 14

10 april 2009

Försvarets materielverk har gett Systecon fortsatt uppdrag att medverka i uppbyggnaden av ILS-resurser för helikopter HKP 14 (NH90).

Våra programvaror OPUS10 och SIMLOX inklusive kostnadsverktyget CATLOC i kombination med vår expertis kommer väl till pass för dimensionering och optimering av logistikresurser för den operativa driften, i arbetet med att ta fram underhållsavtal och för att utreda möjligheter till kostnadseffektiv logistiksamverkan med andra operatörer.