Försvarets materielverk - Fortsatt konsultstöd till FMV i anskaffning av nya helikoptrar.

1 oktober 2007

Systecon har under sommaren fått två nya beställningar som innebär ett fortsatt engagemang i FMV’s projekt för anskaffning och introduktion av de nya helikoptertyperna Hkp 14 och Hkp15. Vår uppgift är att i samverkan med FMV ta fram optimala försörjnings- och underhållslösningar för de nya helikoptrarna. Som en del i arbetet ingår bland annat att analysera systemeffektivitet och kostnadseffektivitet med hjälp av våra verktyg OPUS10, SIMLOX och CATLOC.