Försvarets materielverk - Internationellt samarbete kring reservmateriel för helikopter NH90

8 januari 2014

Systecon hjälper FMV med analyser avseende gemensam reservmaterielförsörjning för helikopter NH90.

Helikopter NH90, som sålts till 13 länder, är under leverans och driftsättning. Ett flertal av brukarländerna, bland annat Norge och Sverige, har beslutat pröva hur samarbete kan leda till ökad tillgång på reservmateriel och/eller sänkta investeringskostnader. Systecon har genom FMV fått i uppdrag att medverka i en förstudie, som ska belysa hur sådant samarbete kan genomföras. Exempelvis ska Systecon genom analyser med OPUS10 visa på hur tillgänglighet och kostnader påverkas  om länderna går ihop i olika konstellationer för att bygga upp gemensamma reservmaterielpooler.