Försvarets materielverk - LCC och CLS på FMV

9 december 2009

Systecon har fått förtroendet att bidra till utvecklingen av LCC-analyser och CLS-kontrakt inom FMV AK Mark. Arbetet gäller de två fordonsystemen Galten, aktiv i Afghanistan, och den nya lätta patrullbilen, ett gemensamt upphandlingsprojekt mellan Sverige och Norge där Sverige kan komma att köpa upp till 1000 fordon under en tioårsperiod.

I projektet Galten ska det gällande underhållsavtalet justeras och finslipas för att passa in för de nyligen framtagna delserierna av fordonet. I projektet för anskaffning av lätta patrullbilen bidrar Systecon med LCC-analyser för utvärdering av fordonssystemet driftskostnader samt drar upp riktlinjerna för CLS-åtagandet som ska tecknas med den vinnande anbudsgivaren.

Mer om Galten:
Personterrängbil 6
Galten på hal is