Försvarets materielverk - Nytt ramavtal från FMV inom telenätområdet

22 november 2010

Generic har tillsammans med Cybercom, Logica, Sjöland and Thyselius och Systecon tecknat ett ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) inom teknikområdet Fasta och Semifasta nätstrukturer.

Avtalet, som gäller till 2013-06-30 med möjlighet till förlängning med 12 månader, omfattar tjänsteprodukter inom teknikområdet. De produkter som avtalet med FMV hanterar är tekniska utredningar, tekniska specifikationer, underhållsspecifikationer, säkerhetsbeskrivningar och projektplaner.

Fasta nät finns huvudsakligen inom Försvarets telenät (FTN), som erbjuder en redundant rikstäckande infrastruktur med få beroenden av den civila telekommunikationsinfrastukturen. Semifasta nät förekommer i gränslandet mellan fasta och mobila nät för att säkerställa samverkan mellan dessa.