Försvarets materielverk - Systecon hjälper FMV att utveckla underhållet för helikopter 14

15 december 2011

Systecon har nyligen fått beställning från FMV (Försvarets Materielverk) avseende fortsatt konsultmedverkan i ILS-verksamheten (Integrated Logistics Support) för helikopter 14. Beställningen omfattar ca 7 000 mantimmar fram till hösten 2013.

När HKP 14 systemet nu övergår från utveckling till produktion och drift, ska Systecon bland annat bidra med att ta fram underlag för utformning av underhållslösningar, anskaffning av stödresurser och upphandling av underhållsavtal. HKP 14 är den svenska benämningen på NH90, som är under leverans av NHIndustries till många länder och mycket av ILS-arbetet görs i internationell samverkan. Detta öppnar för nya möjligheter till kostnadseffektiva lösningar.

Systecons Affärsområdeschef Försvar, Olle Bååthe kommenterar:

”Det är mycket stimulerande att arbeta med ett så tekniskt avancerat system som HKP 14 och vi är mycket glada för det fortsatta förtroendet inom projektet.”