Försvarets materielverk - Systecon ingår ramavtal med FMV inom integrerat logistikstöd

3 juli 2013

Systecon har ingått ramavtal med Försvarets Materielverk avseende konsulter inom Integrerat LogistikStöd (ILS).

Genom avtalet förstärks FMV:s förmåga att leverera kostnadseffektiv försvarslogistik åt Försvarsmakten. De driftsäkerhets-, underhålls- och LCC-analyser som ingår i avtalet hjälper FMV att utforma Försvarsmaktens materiel och den totala underhållslösningen för en optimal balans mellan tillgänglighet och livslängdskostnad. Med vår långa erfarenhet och verktygen i Opus Suite kan FMV få en komplett bild av allt som påverkar systemens totala livscykelkostnad och kan därigenom fatta beslut som styr projekten i rätt riktning.

Samarbetet med våra partnerföretag innebär att vi breddar och fördjupar vår kompetens med ytterligare expertis inom olika verksamhetsområden.

Våra partners är Neotech KB, Generic Systems Sweden AB, Novus Consulting AB, PerOlof Systemförsörjning AB, Genero verksamhetsutveckling (GVU AB) och Forum ILS AB.