Försvarets materielverk - Systecon stöttar FMV:s helikopterprojekt

11 september 2015

Systecon har fått en ny beställning från FMV, Försvarets materielverk, för medverkan i materielförsörjningen av Helikopter 14-systemet.

Beställningen avser perioden 2015-2017 och omfattar bland annat analyser och stöd vid upphandling av reservmateriel och komponentunderhåll. Beräkningar och simuleringar av den operativa förmågan ska genomföras för att klarlägga dess beroende av fördelningen av helikoptrar och övriga resurser inom underhållsorganisationen.