Försvarets materielverk - Underhållsplanering för Nordic Battle Group

18 januari 2007

Systecon har fått beställning på analyser av underhållslösningen för NBG 08 (Nordic BattleGroup). Vi kommer tillsammans med FMV att genomföra analyser av NBG08 där verktygen SIMLOX och OPUS10 kommer att användas för att dimensionera underhållstjänsten baserat på krav på driftsäkerhet och uthållighet.