Försvarsmakten - Nya uppdrag inom Försvarsmaktens PRIO-projekt

27 mars 2007

Systecon AB har i mars fått förnyat förtroende genom nya uppdrag knutna till Försvarsmaktens Projekt PRIO. Projekt PRIO, som är en viktig del av Försvarsmaktens reformarbete, syftar till att stödja införandet av enhetliga och rationella arbetssätt inom HR, ekonomi och logistik samt att möjliggöra bättre ledning och styrning. Som stöd för detta skall ett modernt integrerat IT-system upphandlas.

Projekt PRIO genomförs i tre faser. En inledande kartläggningsfas avslutades 2005. Fas 2, som omfattar upphandling av IT-systemet och förberedelser för införandet slutförs under våren 2008. Fas 3, som omfattar införandet av det nya sättet att arbeta i Försvarmakten och det nya IT-stödet sker stegvis fram till 2012.

Systecon har deltagit i projektet sedan starten 2004. Uppdraget har omfattat specificering av krav, särskilt inom logistikområdet, och framtagning av förfrågningsunderlag för upphandlingen av det nya IT-systemet, samt medverkan i utvärdering av offerter. Uppdraget har också omfattat stöd till projektledningen avseeende metoder och verksamheter inom områden som kvalitetssäkring, riskhantering, processutveckling, drift och förvaltning mm samt medverkan med kompetens inom Försvarmaktens logistikverksamhet.